TROLLERISAKER.SE
Outlet och Begagnad Trolleriutrustning
 x 

0

Kopy Kat

Base price with tax 100 kr
Sales price 50 kr
Discount -50 kr
Tax amount
Description

Kopy Kat - Nick Trost

 

Kopy-Cat - Gäckande korten.
Ett gäckande trick med en förvånansvärt slående effekt.
Åskådare och magiker har båda flera kort på handen.
Kortets valörer är hemliga.
Åskådaren håller sina kort bakom ryggen, tar fram ett, ger det till magikern, som vänder det om och stoppar in det bland sina kort .
På liknande sätt vänder åskådaren på ett av magikerns kort och stoppar in det bland sina.
När de båda kortbuntarna sprids ut som en solfjäder är de uppåtvända korten av samma valör , t e x . ruter sju.
Åskådarna tror nu att alla korten är ruter sju - men när de visas fram är alla samma men av enlaör än ruter sju - låt oss säga att alla är jokrar .
Lätt att göra.
Komplett med kort och svensk beskrivning.

Another winner from Nick Trost!
The performer and the spectator each hold several unknown cards.
The spectator takes his cards behind his back, draws out one and gives it to the performer, who reverses the card in his packet.
Likewise, the performer gives the spectator one of his cards, which the spectator reverses in his packet.
When the packets are brought forward and fanned, the two reversed cards are the same, say two 5C's.
The spectators think all the other cards must be 5C's, but when shown, all are duplicates of an entirely different card-say the 3H's!
Everything can be examined!
Easy to do.
Complete with all the cards.