TROLLERISAKER.SE
Outlet och Begagnad Trolleriutrustning
 x 

0
Shure_Shot_52df9a8ec5384.jpg
Shure_Shot_52df9a8ec5384.jpg
Shure_Shot_52df9a8ec5384.jpg

Shure Shot

Base price with tax 60 kr
Sales price 30 kr
Discount -30 kr
Tax amount
Description

Sure Shot - Ez Magic

 

 

Tänk om du kontrollera slumpen!
Att ex kontollera ett par tärningar.
Med Shure Shot klara du det enkelt och detta med rekvisita som är helt opreparerad!
Två tärningar lägges i boxen, locket sättes på och boxen skakas.
Du kan hela tiden tala om hur tärningarna ligger när ni öppnar locket!!

Fungerar varje gång och är lätt att uföra när du vet hemligheten.

Komplett med box, tärningar och engelsk beskrivning.

 

You control the laws of chance!

Imagine being able to control a roll of the dice.
The Sure Shot Dice Box allows you to do just that.
The spectator places two dice into the Box, closes the lid, and shakes it up.
When the magician does the same thing, he is able to control the outcome of the shake - telling the spectators which numbers will appear on top of the dice before the lid of the box is removed.

Works every time! No difficult moves or sleights to learn.