TROLLERISAKER.SE
Outlet och Begagnad Trolleriutrustning
 x 

0
Det_sista_kortet_5296fead6f8ec.jpg
Det_sista_kortet_5296fead6f8ec.jpg
Det_sista_kortet_5296fead6f8ec.jpg
Det_sista_kortet_5296fead6f8ec.jpg

Nya Sista Kortet

Array
Ord Pris 620 kr
Pris 310 kr
Du Sparar -310 kr
Momsbelopp
Beskrivning

Nya Sista Kortet - Harries Magic

Nr 691. 

Komplett med svensk beskrivning i orginalförpackning.

Sista Kortet är en välkänd Harries klassiker.
Det är med stor glädje vi nu kan presentera det förbättrade Nya sista kortet – en vidareutveckling som gör en fantastisk effekt ännu bättre.
Men nu över till själva effekten.

Du börjar med att visa ett förseglat förutsägelsekuvert.
En kortlek överlämnas därefter till en åskådare för undersökning och blandning.

Ett elegant stativ med fyra färgfält visas.
Åskådaren får nu själv placera fyra kort på varje fält.
Därefter borttages korten på tre färgfält – helt efter åskådarens önskemål – så att endast ett återstår.
De fyra återstående korten utplaceras ånyo och det hela upprepas tills ett kort kvarstår – "sista kortet".
De övriga tre korten vänds – samtliga är olika.

Det av åskådaren valda kortet visar sig naturligtvis vara identiskt med förutsägelsekortet i det förseglade kuvertet.

Följande fantastiska fakta gäller: förutsägelsekortet är fullt synligt hela tiden – inget utbyte; åskådaren får undersöka och blanda kortleken samt själv placera korten på tavlan; helt fritt val – ingen forcering – för att komma fram till "sista kortet"; kvarvarande kort på tavlan visas – alla är olika; effekten kan upprepas med olika slutresultat.

Effekten är mycket enkel att utföra – så gott som självverkande.
Inga svåra handgrepp, utbyten, palmeringar eller dylikt.

Komplett med elegant stativ, kort samt utförlig illustrerad svensk beskrivning.