TROLLERISAKER.SE
Outlet och Begagnad Trolleriutrustning
 x 

0
010819015

Panama Rep Mysteriet

Pris 50 kr
Du Sparar
Momsbelopp
Beskrivning

Panma Rep Mysteriet - Ted Collins Rep Rutin - Harries MagicSvenskt häfte som beskriver denna rutin i detalj.

Nr 1203.
En repkombination vilken inom fackkretsar är känd under namnet Panama rep-mysteriet kan vi härmed erbjuda våra intresserade kunder.
Det är här fråga om repet som klipps av och åter blir helt, men i en helt ny form, en kombination som förvånar alla t. o. m. fackmän.
Ett för utförandet undersökt rep, klipps av på mitten och knyts ihop, samma manöver utföres på ytterligare två ställen längs repet.
Det presenteras därefter avklippt och sammanknutet på tre olika ställen.
Konstnären stryker med ena handen längs repet varvid samtliga knutar försvinner och repet överlämnas för kontroll direkt till åskådarna.

Konststycket fordrar inga förberedelser, är lätt att utföra.

Utförlig illustrerad svensk originalbeskrivning.